You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

پنجشنبه, 09 بهمن 1399

آن
101  Content غار دربند مهدیشهر، نمونه بارز خلقت - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
غار دربند مهدیشهر، نمونه بارز خلقت - مقالات مربوط به سنگسر میلیونها سال از خلقت انسان می گذرد و هنوز آغازین ایام زندگی بشر کشف نشده است و تاریخ دقیقی از خلقت زمین در دست نیست چه اینکه عده ای اعتقاد به عمر 5/4 میلیارد ساله زمین دارند و زمین تاکنون تغییرات
102  Content فراخوان به منظور تکمیل پژوهش نا تمام مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری - فراخوان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فراخوان به منظور تکمیل پژوهش نا تمام مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری - فراخوان نامه فوق که به وسیله همشهری گرامی جناب آقای احمد فاضلی نژاد در اختیار سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر قرار گرفته است به قلم مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری نگاشته ش
103  Content فراخوان به منظور تکمیل پژوهش نا تمام مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری - فراخوان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فراخوان به منظور تکمیل پژوهش نا تمام مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری - فراخوان نامه فوق که به وسیله همشهری گرامی جناب آقای احمد فاضلی نژاد در اختیار سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر قرار گرفته است به قلم مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری نگاشته ش
104  Content فراخوان به منظور تکمیل پژوهش نا تمام مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری - فراخوان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
فراخوان به منظور تکمیل پژوهش نا تمام مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری - فراخوان نامه فوق که به وسیله همشهری گرامی جناب آقای احمد فاضلی نژاد در اختیار سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر قرار گرفته است به قلم مرحوم استاد چراغعلی اعظمی سنگسری نگاشته ش
105  Content قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر در سنگسر دو قلعه هست که یکیرا «ژرین قلی» یعنی «قلعه بالایی» و دیگری «پایین قلی» یعنی قلعه پایین می نامند و بنیاد هر دو از دوران کهن است و در دوره های بعد به ویژه دوره ساسانیان ترمیم و مورد استفاده قرار گرفته است. ا
106  Content قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر در سنگسر دو قلعه هست که یکیرا «ژرین قلی» یعنی «قلعه بالایی» و دیگری «پایین قلی» یعنی قلعه پایین می نامند و بنیاد هر دو از دوران کهن است و در دوره های بعد به ویژه دوره ساسانیان ترمیم و مورد استفاده قرار گرفته است. ا
107  Content قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر در سنگسر دو قلعه هست که یکیرا «ژرین قلی» یعنی «قلعه بالایی» و دیگری «پایین قلی» یعنی قلعه پایین می نامند و بنیاد هر دو از دوران کهن است و در دوره های بعد به ویژه دوره ساسانیان ترمیم و مورد استفاده قرار گرفته است. ا
108  Content قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر در سنگسر دو قلعه هست که یکیرا «ژرین قلی» یعنی «قلعه بالایی» و دیگری «پایین قلی» یعنی قلعه پایین می نامند و بنیاد هر دو از دوران کهن است و در دوره های بعد به ویژه دوره ساسانیان ترمیم و مورد استفاده قرار گرفته است. ا
109  Content قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قلعه های سنگسر - مقالات مربوط به سنگسر در سنگسر دو قلعه هست که یکیرا «ژرین قلی» یعنی «قلعه بالایی» و دیگری «پایین قلی» یعنی قلعه پایین می نامند و بنیاد هر دو از دوران کهن است و در دوره های بعد به ویژه دوره ساسانیان ترمیم و مورد استفاده قرار گرفته است. ا
110  Content متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - سنگسر . آی آر     Show / Hide
متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری در همایش انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز با عرض سلام و تشکر از جناب آقای غلامحسین عبدالحسینی که به نظر من نماینده ای بود از جانب سنگسریهای عزیز، پذیرفتند
111  Content متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - سنگسر . آی آر     Show / Hide
متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری در همایش انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز با عرض سلام و تشکر از جناب آقای غلامحسین عبدالحسینی که به نظر من نماینده ای بود از جانب سنگسریهای عزیز، پذیرفتند
112  Content متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - سنگسر . آی آر     Show / Hide
متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری در همایش انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز با عرض سلام و تشکر از جناب آقای غلامحسین عبدالحسینی که به نظر من نماینده ای بود از جانب سنگسریهای عزیز، پذیرفتند
113  Content معرفی - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
معرفی - مقالات مربوط به سنگسر مهدیشهرمهدی‌شهرمهدی‌شهر(سَنگسَر)اطلاعات کلیکشور ایران استان سمنانشهرستان مهدی‌شهرنام ‌‌دیگر سنگسرارتفاع از سطح دریا ۱۶۳۰ مترمیانگین ‌بارش‌ سالانه ۲۱۸/۱ میلیمترمردمجمعیت (۱۳۸۵)۲۱,۰۰۶زبان سنگسری و فارسیاطلاعات شهریسال ‌شهر شدن
114  Content معرفی - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
معرفی - مقالات مربوط به سنگسر مهدیشهرمهدی‌شهرمهدی‌شهر(سَنگسَر)اطلاعات کلیکشور ایران استان سمنانشهرستان مهدی‌شهرنام ‌‌دیگر سنگسرارتفاع از سطح دریا ۱۶۳۰ مترمیانگین ‌بارش‌ سالانه ۲۱۸/۱ میلیمترمردمجمعیت (۱۳۸۵)۲۱,۰۰۶زبان سنگسری و فارسیاطلاعات شهریسال ‌شهر شدن
115  Content معرفی - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
معرفی - مقالات مربوط به سنگسر مهدیشهرمهدی‌شهرمهدی‌شهر(سَنگسَر)اطلاعات کلیکشور ایران استان سمنانشهرستان مهدی‌شهرنام ‌‌دیگر سنگسرارتفاع از سطح دریا ۱۶۳۰ مترمیانگین ‌بارش‌ سالانه ۲۱۸/۱ میلیمترمردمجمعیت (۱۳۸۵)۲۱,۰۰۶زبان سنگسری و فارسیاطلاعات شهریسال ‌شهر شدن
116  Content هژبر یزدانی درگذشت - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هژبر یزدانی درگذشت - اخبار سنگسر . آی آر هژبر یزدانی از سرمایه داران زمان پهلوی روز ۲۸ فروردین در سن ۷۶ سالگی در کاستاریکا در گذشت.
117  Content هژبر یزدانی درگذشت - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هژبر یزدانی درگذشت - اخبار سنگسر . آی آر هژبر یزدانی از سرمایه داران زمان پهلوی روز ۲۸ فروردین در سن ۷۶ سالگی در کاستاریکا در گذشت.
118  Content هژبر یزدانی درگذشت - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
هژبر یزدانی درگذشت - اخبار سنگسر . آی آر هژبر یزدانی از سرمایه داران زمان پهلوی روز ۲۸ فروردین در سن ۷۶ سالگی در کاستاریکا در گذشت.
119  Content وجه تسمیه سنگسر/ مهدی شهر - - سنگسر . آی آر     Show / Hide
وجه تسمیه سنگسر/ مهدی شهر - پیرامون وجه تسمیه نام سنگسر(نام قدیم مهدی شهر) دو نظریه وجود دارد   چون در اطراف این محل کوه‌های سنگی و سخت وجو
120  Content وجه تسمیه سنگسر/ مهدی شهر - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
وجه تسمیه سنگسر/ مهدی شهر - مقالات مربوط به سنگسر پیرامون وجه تسمیه نام سنگسر(نام قدیم مهدی شهر) دو نظریه وجود دارد چون در اطراف این محل کوه‌های سنگی و سخت وجود داشته، آن را سنگسار نامیده‌اند که به تخفیف سنگسر شده‌است. در آغاز اسلام این نام را سنگسر بر