You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

يكشنبه, 06 مهر 1399

اختصاص زمین جهت ساخت سالن چند منظوره و ایستگاه شماره 2 آتش نشانی شهرداری مهدیشهر

ایمیل پرینت PDF
 با اختصاص 2000 متر مربع جهت ساخت سالن چند منظوره ورزشی ، آموزشی و ... موافقت شده است. صابری اظهار داشت در اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر تهیه طرح جامع جهت شهرهای دارای طرح هادی در استان و عدم تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز توسط وزراتین کشور و مسکن و شهرسازی به جزء یک سو اعتبار استانی وی پیشنهاد نمود شهرداری مهدیشهر سهم وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی به منظور تسریع در تهیه طرح جامع پرداخت نماید تا پس از تامین اعتبار برابر قانون به شهرداری بازپرداخت شود. وی همچنین تاکید کرد انشاء ا... با مشخص شدن مشاور و انجام مقدمات اداری طرح جامع تا پایان سال 1388 تهیه شود. وی بیان کرد 10% سهم زمین شهرداری در شهرک جدیدالتاسیس 11 هکتاری در همان شهرک واگذار می نماید. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی اظهار داشت زمین فرمانداری شهرستان مهدیشهر و ادارت نیز در دست پیگیری میباشد. وی در خصوص راه انداري مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر عنوان کردانشاء ا... در آینده نزدیک اقدام خواهد شد. در ادامه اعضاء شورای اسلامی شهر مهدیشهر تقاضای واگذاری زمین جهت احداث گورستان جدید در شهر مهدیشهر را نمودند که رئیس سازمان مسکن و شهرسازی موافقت نکرد.
Tags: در, به, مهدیشهر, طرح, تهیه, جهت, شهرداری, مسکن, وی, چند, اعتبار, جامع, شهرسازی, زمین, منظوره

Share:Ask!BlinkBits!Blinklist!Blogmarks!BlogRolling!Cannotea!Del.icio.us!Digg!Diigo!DZone!Free and Open Source Software NewsFacebook!Fark!Faves!FeedMeLinks!Furl! GodSurfer!Google!linkaGoGo!Live!Ma.gnolia!Maple!Mister-Wong!Mixx!MyLinkVault!MySpace!Netscape!Netvouz!Newsvine!RawSugar!Reddit!ShoutWire!Simpy!Slashdot!Smarking!
Spurl!Squidoo!StumbleUpon!Swik!Tailrank!Technorati!Wists!

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن