You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

دوشنبه, 06 خرداد 1398

باغ
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح شد. - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح شد. گردشگری در ابتدای این مراسم حجه السلام والمسلمین سقائیان امام جمعه موقت مهدیشهر از مدیریت باغ موزه دربرپائی موزه تقدیر وتشکرنمود وی همچنین از شهردارواعضاءشورایاسلامي مهدیشهر جهت دراختیار قراردادن مکان وکاشت نهال ومساعد
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح شد. - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح شد. گردشگری در ابتدای این مراسم حجه السلام والمسلمین سقائیان امام جمعه موقت مهدیشهر از مدیریت باغ موزه دربرپائی موزه تقدیر وتشکرنمود وی همچنین از شهردارواعضاءشورایاسلامي مهدیشهر جهت دراختیار قراردادن مکان وکاشت نهال ومساعد
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح شد. - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح شد. گردشگری در ابتدای این مراسم حجه السلام والمسلمین سقائیان امام جمعه موقت مهدیشهر از مدیریت باغ موزه دربرپائی موزه تقدیر وتشکرنمود وی همچنین از شهردارواعضاءشورایاسلامي مهدیشهر جهت دراختیار قراردادن مکان وکاشت نهال ومساعد
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری مهندس حسن پاكزاديان مديريت باغ موزه عشايري ايل سنگسردر گفتگو با خبرنگار سايت مهديشهر گفت دراين باغ موزه بيش از ٣٧٠ قلم شئي فرهنگي و تاريخي در معرض عموم قرار مي گيرد وي افزوددر محوطه باغ موزه سازه هاي عشايري اي
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری مهندس حسن پاكزاديان مديريت باغ موزه عشايري ايل سنگسردر گفتگو با خبرنگار سايت مهديشهر گفت دراين باغ موزه بيش از ٣٧٠ قلم شئي فرهنگي و تاريخي در معرض عموم قرار مي گيرد وي افزوددر محوطه باغ موزه سازه هاي عشايري اي
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری مهندس حسن پاكزاديان مديريت باغ موزه عشايري ايل سنگسردر گفتگو با خبرنگار سايت مهديشهر گفت دراين باغ موزه بيش از ٣٧٠ قلم شئي فرهنگي و تاريخي در معرض عموم قرار مي گيرد وي افزوددر محوطه باغ موزه سازه هاي عشايري اي
Content باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
باغ موزه عشايري ايل سنگسر افتتاح ميشود - هنری مهندس حسن پاكزاديان مديريت باغ موزه عشايري ايل سنگسردر گفتگو با خبرنگار سايت مهديشهر گفت دراين باغ موزه بيش از ٣٧٠ قلم شئي فرهنگي و تاريخي در معرض عموم قرار مي گيرد وي افزوددر محوطه باغ موزه سازه هاي عشايري اي
Content طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی       همانطور که مستحضرید و مشاهده می کنید طرح فرهنگی حمایت از محیط زیست د
Content طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی       همانطور که مستحضرید و مشاهده می کنید طرح فرهنگی حمایت از محیط زیست د
10  Content طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی       همانطور که مستحضرید و مشاهده می کنید طرح فرهنگی حمایت از محیط زیست د
11  Content طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی       همانطور که مستحضرید و مشاهده می کنید طرح فرهنگی حمایت از محیط زیست د
12  Content طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
طرح همدلی و همبستگی با محیط زیست در شهرستان مهدیشهر - فرهنگی       همانطور که مستحضرید و مشاهده می کنید طرح فرهنگی حمایت از محیط زیست د
13  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - - سنگسر . آی آر     Show / Hide
700 هکتار در شهمیرزاد این شهرستان قرار دارد. 10 هکتاری با عنوان باغ مادری تهیه پیوندک گردو تعدادی از ژئوتیپ‌های برتر بومی شناخته شده و ارقام ثبت شده کشوری در باغ گردوی شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد کاشته شده است.
14  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی شهرستان مهدیشهر ، بزرگترین تولید کننده گردو در استان سمنان است . رضایی کارشناس کشاورزی گفت باغ‌ های گردو استان سمنان ، سالانه بیش از پنج هزار تن محصول گردو تولید می‌کنند که
15  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی شهرستان مهدیشهر ، بزرگترین تولید کننده گردو در استان سمنان است . رضایی کارشناس کشاورزی گفت باغ‌ های گردو استان سمنان ، سالانه بیش از پنج هزار تن محصول گردو تولید می‌کنند که
16  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی شهرستان مهدیشهر ، بزرگترین تولید کننده گردو در استان سمنان است . رضایی کارشناس کشاورزی گفت باغ‌ های گردو استان سمنان ، سالانه بیش از پنج هزار تن محصول گردو تولید می‌کنند که
17  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی شهرستان مهدیشهر ، بزرگترین تولید کننده گردو در استان سمنان است . رضایی کارشناس کشاورزی گفت باغ‌ های گردو استان سمنان ، سالانه بیش از پنج هزار تن محصول گردو تولید می‌کنند که
18  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی شهرستان مهدیشهر ، بزرگترین تولید کننده گردو در استان سمنان است . رضایی کارشناس کشاورزی گفت باغ‌ های گردو استان سمنان ، سالانه بیش از پنج هزار تن محصول گردو تولید می‌کنند که
19  Content محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
محصول باغات گردو شهرستان مهدیشهر می تواند به خارج از کشور صادر شود - اقتصادی شهرستان مهدیشهر ، بزرگترین تولید کننده گردو در استان سمنان است . رضایی کارشناس کشاورزی گفت باغ‌ های گردو استان سمنان ، سالانه بیش از پنج هزار تن محصول گردو تولید می‌کنند که