You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

چهارشنبه, 01 بهمن 1399

براي
21  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است و توجه به اين كه هدف قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منكر است ما را متعهد مي‌كند براي حفظ معروف عاشورا و زنده نگه داشتن
22  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است و توجه به اين كه هدف قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منكر است ما را متعهد مي‌كند براي حفظ معروف عاشورا و زنده نگه داشتن
23  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است و توجه به اين كه هدف قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منكر است ما را متعهد مي‌كند براي حفظ معروف عاشورا و زنده نگه داشتن
24  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است و توجه به اين كه هدف قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منكر است ما را متعهد مي‌كند براي حفظ معروف عاشورا و زنده نگه داشتن
25  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است و توجه به اين كه هدف قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منكر است ما را متعهد مي‌كند براي حفظ معروف عاشورا و زنده نگه داشتن
26  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - مذهبی محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است و توجه به اين كه هدف قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منكر است ما را متعهد مي‌كند براي حفظ معروف عاشورا و زنده نگه داشتن
27  Content به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - وبلاگ ها - سنگسر . آی آر     Show / Hide
به بهانه آغاز محرم/ لزوم مقابله با خرافه‌گرايي در عزاداريها - وبلاگ ها محرم و عاشورا يكي از مهترين رويدادهاي تاريخي - مذهبي مسلمانان است
28  Content تشكيل كميسيون مبارزه با مواد مخدر در مهديشهر - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشكيل كميسيون مبارزه با مواد مخدر در مهديشهر - فرمانداری شهرستان عيسي فاضلي فرماندار مهديشهر در اين جلسه با اشاره به فتواي مراجع عظام به مضرات مواد مخدر و خطري كه جامعه را تهديد مي‌كند، زنگ خطري را براي نابودي نسل جوان ذكر كرد. وي استفاده و تغيير رويكرد
29  Content تشكيل كميسيون مبارزه با مواد مخدر در مهديشهر - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشكيل كميسيون مبارزه با مواد مخدر در مهديشهر - فرمانداری شهرستان عيسي فاضلي فرماندار مهديشهر در اين جلسه با اشاره به فتواي مراجع عظام به مضرات مواد مخدر و خطري كه جامعه را تهديد مي‌كند، زنگ خطري را براي نابودي نسل جوان ذكر كرد. وي استفاده و تغيير رويكرد
30  Content تشكيل كميسيون مبارزه با مواد مخدر در مهديشهر - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشكيل كميسيون مبارزه با مواد مخدر در مهديشهر - فرمانداری شهرستان عيسي فاضلي فرماندار مهديشهر در اين جلسه با اشاره به فتواي مراجع عظام به مضرات مواد مخدر و خطري كه جامعه را تهديد مي‌كند، زنگ خطري را براي نابودي نسل جوان ذكر كرد. وي استفاده و تغيير رويكرد
31  Content جلالی مهديشهر به شهر الكترونيك تبديل مي‌شود . - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلالی مهديشهر به شهر الكترونيك تبديل مي‌شود . علمی جلالي كارشناس رايانه و فناوري اطلاعات ايران گفت شهروندان در شهر الكترونيك به سهولت به اطلاعات جهان دسترسي پيدا مي‌كنند.
32  Content جلالی مهديشهر به شهر الكترونيك تبديل مي‌شود . - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلالی مهديشهر به شهر الكترونيك تبديل مي‌شود . علمی جلالي كارشناس رايانه و فناوري اطلاعات ايران گفت شهروندان در شهر الكترونيك به سهولت به اطلاعات جهان دسترسي پيدا مي‌كنند.
33  Content جلالی مهديشهر به شهر الكترونيك تبديل مي‌شود . - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلالی مهديشهر به شهر الكترونيك تبديل مي‌شود . علمی جلالي كارشناس رايانه و فناوري اطلاعات ايران گفت شهروندان در شهر الكترونيك به سهولت به اطلاعات جهان دسترسي پيدا مي‌كنند.
34  Content دومين واحد پرورش بوقلمون استان در مهديشهر افتتاح شد - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دومين واحد پرورش بوقلمون استان در مهديشهر افتتاح شد - گوناگون براي ايجاد اين واحد که سالانه 90 تن توليد دارد يک ميليارد و 550 ميليون ريال از محل تسهيلات بانکي و سهم آورده سرمايه گذاري شده است. بوقلمون پرورشي براي مصرف در کارخانه هاي کالباس و سوسيس سازي، ر
35  Content دومين واحد پرورش بوقلمون استان در مهديشهر افتتاح شد - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دومين واحد پرورش بوقلمون استان در مهديشهر افتتاح شد - گوناگون براي ايجاد اين واحد که سالانه 90 تن توليد دارد يک ميليارد و 550 ميليون ريال از محل تسهيلات بانکي و سهم آورده سرمايه گذاري شده است. بوقلمون پرورشي براي مصرف در کارخانه هاي کالباس و سوسيس سازي، ر
36  Content دومين واحد پرورش بوقلمون استان در مهديشهر افتتاح شد - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دومين واحد پرورش بوقلمون استان در مهديشهر افتتاح شد - گوناگون براي ايجاد اين واحد که سالانه 90 تن توليد دارد يک ميليارد و 550 ميليون ريال از محل تسهيلات بانکي و سهم آورده سرمايه گذاري شده است. بوقلمون پرورشي براي مصرف در کارخانه هاي کالباس و سوسيس سازي، ر
37  Content زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی در اين مراسم كه با حضور جمعي از مسوولان مهديشهر برگزار شد، فرماندار اين شهرستان از ساخت ‪ ۶۷۴‬واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر در مهديشهر خبر داد. عيسي فاضلي گفت براي ساخت اين واحدها ك
38  Content زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی در اين مراسم كه با حضور جمعي از مسوولان مهديشهر برگزار شد، فرماندار اين شهرستان از ساخت ‪ ۶۷۴‬واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر در مهديشهر خبر داد. عيسي فاضلي گفت براي ساخت اين واحدها ك
39  Content زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی در اين مراسم كه با حضور جمعي از مسوولان مهديشهر برگزار شد، فرماندار اين شهرستان از ساخت ‪ ۶۷۴‬واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر در مهديشهر خبر داد. عيسي فاضلي گفت براي ساخت اين واحدها ك
40  Content زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
زمين مورد نياز ساخت ‪ ۴۹۴‬واحد مسكن مهر در مهديشهر واگذار شد - اقتصادی در اين مراسم كه با حضور جمعي از مسوولان مهديشهر برگزار شد، فرماندار اين شهرستان از ساخت ‪ ۶۷۴‬واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر در مهديشهر خبر داد. عيسي فاضلي گفت براي ساخت اين واحدها ك