You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

چهارشنبه, 05 آذر 1399

تامین
21  Content پایگاه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب (ع)زیارت شهرستان مهدیشهر افتتاح شد - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
پایگاه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب (ع)زیارت شهرستان مهدیشهر افتتاح شد - نظامی در ابتدای این مراسم سرهنگ بابائی فرمانده سپاه قائم آل محمد(ص)استان سمنان اظهار داشت چنانچه پایگاه مقاومت بسیج در داخل یا درجوار مساجد وحسینیه ها قرار گیرد امکان همکاری تنگاتنگ ب
22  Content کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی دارالقرآن به زمین زده شد. - تفریحی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی دارالقرآن به زمین زده شد. تفریحی خواجه پیری در مراسم کلنگ زنی مجتمع گفت؛تلاش میشود با تشکیل کلاسهای سطحهای مختلف خصوصآاز آمادگی تاسال سوم ابتدائی امکان روخوانی کامل قران در این مقطع تحصیلی فراهم گردد.
23  Content کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی دارالقرآن به زمین زده شد. - تفریحی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی دارالقرآن به زمین زده شد. تفریحی خواجه پیری در مراسم کلنگ زنی مجتمع گفت؛تلاش میشود با تشکیل کلاسهای سطحهای مختلف خصوصآاز آمادگی تاسال سوم ابتدائی امکان روخوانی کامل قران در این مقطع تحصیلی فراهم گردد.
24  Content کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی دارالقرآن به زمین زده شد. - تفریحی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کلنگ ساختمان مجتمع فرهنگی تفریحی دارالقرآن به زمین زده شد. تفریحی خواجه پیری در مراسم کلنگ زنی مجتمع گفت؛تلاش میشود با تشکیل کلاسهای سطحهای مختلف خصوصآاز آمادگی تاسال سوم ابتدائی امکان روخوانی کامل قران در این مقطع تحصیلی فراهم گردد.