You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

چهارشنبه, 14 خرداد 1399

سال
21  Content امتحانات پایان سال - سنگسر . آی آر     Show / Hide
امتحانات پایان سال با توجه به شروع ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر برای تک تک عزیزان همشهری آرزوی قبولی و موفقیت در امتحانات پایان سال را داشته و امیدواریم که با پشت سر گذاشتن این امتحانات و سایر امتحاناتی که در
22  Content امتحانات پایان سال - سنگسر . آی آر     Show / Hide
امتحانات پایان سال با توجه به شروع ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر برای تک تک عزیزان همشهری آرزوی قبولی و موفقیت در امتحانات پایان سال را داشته و امیدواریم که با پشت سر گذاشتن این امتحانات و سایر امتحاناتی که در
23  Content امتحانات پایان سال - سنگسر . آی آر     Show / Hide
امتحانات پایان سال با توجه به شروع ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر برای تک تک عزیزان همشهری آرزوی قبولی و موفقیت در امتحانات پایان سال را داشته و امیدواریم که با پشت سر گذاشتن این امتحانات و سایر امتحاناتی که در
24  Content امتحانات پایان سال - سنگسر . آی آر     Show / Hide
امتحانات پایان سال با توجه به شروع ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر برای تک تک عزیزان همشهری آرزوی قبولی و موفقیت در امتحانات پایان سال را داشته و امیدواریم که با پشت سر گذاشتن این امتحانات و سایر امتحاناتی که در
25  Content امتحانات پایان سال - سنگسر . آی آر     Show / Hide
امتحانات پایان سال با توجه به شروع ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر . آی آر برای تک تک عزیزان همشهری آرزوی قبولی و موفقیت در امتحانات پایان سال را داشته و امیدواریم که با پشت سر گذاشتن این امتحانات و سایر امتحاناتی که در
26  Content تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی رئيس هيئت شناي استان سمنان در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر اظهار داشت در پايان اين مسابقات ، تهران با كسب 515 امتياز اول شد، سمنان با 355 امتياز و زنجان با 275 امتياز دو
27  Content تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی رئيس هيئت شناي استان سمنان در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر اظهار داشت در پايان اين مسابقات ، تهران با كسب 515 امتياز اول شد، سمنان با 355 امتياز و زنجان با 275 امتياز دو
28  Content تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی رئيس هيئت شناي استان سمنان در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر اظهار داشت در پايان اين مسابقات ، تهران با كسب 515 امتياز اول شد، سمنان با 355 امتياز و زنجان با 275 امتياز دو
29  Content تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی رئيس هيئت شناي استان سمنان در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر اظهار داشت در پايان اين مسابقات ، تهران با كسب 515 امتياز اول شد، سمنان با 355 امتياز و زنجان با 275 امتياز دو
30  Content تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تهران در رقابت‌هاي شناي موزون بانوان ايران قهرمان شد - ورزشی رئيس هيئت شناي استان سمنان در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر اظهار داشت در پايان اين مسابقات ، تهران با كسب 515 امتياز اول شد، سمنان با 355 امتياز و زنجان با 275 امتياز دو
31  Content توزیع سهام عدالت توسط کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع سهام عدالت توسط کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ارزش این سهام عدالت این شهرستان رقمی معادل 2/090/000/000 ریال می باشد که سود ناشی از سهام فوق به مبلغ 967/200/000 ریال می باشد که در سال جاری قابل پرداخت توسط مددجویان این نهاد در شهرس
32  Content توزیع سهام عدالت توسط کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع سهام عدالت توسط کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ارزش این سهام عدالت این شهرستان رقمی معادل 2/090/000/000 ریال می باشد که سود ناشی از سهام فوق به مبلغ 967/200/000 ریال می باشد که در سال جاری قابل پرداخت توسط مددجویان این نهاد در شهرس
33  Content توزیع سهام عدالت توسط کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع سهام عدالت توسط کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهدیشهر - اقتصادی ارزش این سهام عدالت این شهرستان رقمی معادل 2/090/000/000 ریال می باشد که سود ناشی از سهام فوق به مبلغ 967/200/000 ریال می باشد که در سال جاری قابل پرداخت توسط مددجویان این نهاد در شهرس
34  Content در سالروز افتتاح حساب 100 امام (ره) مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرماندار شهرستان مهديشهر ديدار كردند - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در سالروز افتتاح حساب 100 امام (ره) مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرماندار شهرستان مهديشهر ديدار كردند - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومي فرمانداري در دهه حساب 100 حضرت امام (ره) مهندس ذاكريان به اتفاق كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرمان
35  Content در سالروز افتتاح حساب 100 امام (ره) مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرماندار شهرستان مهديشهر ديدار كردند - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در سالروز افتتاح حساب 100 امام (ره) مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرماندار شهرستان مهديشهر ديدار كردند - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومي فرمانداري در دهه حساب 100 حضرت امام (ره) مهندس ذاكريان به اتفاق كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرمان
36  Content در سالروز افتتاح حساب 100 امام (ره) مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرماندار شهرستان مهديشهر ديدار كردند - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
در سالروز افتتاح حساب 100 امام (ره) مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرماندار شهرستان مهديشهر ديدار كردند - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومي فرمانداري در دهه حساب 100 حضرت امام (ره) مهندس ذاكريان به اتفاق كاركنان بنياد مسكن شهرستان با فرمان
37  Content دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر ، فاضلی (فرماندار) به اتفاق اعضای شورای تامین شهرستان در روز 29 فروردین همزمان با سالروز ارتش جمهوری اسلام
38  Content دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر ، فاضلی (فرماندار) به اتفاق اعضای شورای تامین شهرستان در روز 29 فروردین همزمان با سالروز ارتش جمهوری اسلام
39  Content دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر ، فاضلی (فرماندار) به اتفاق اعضای شورای تامین شهرستان در روز 29 فروردین همزمان با سالروز ارتش جمهوری اسلام
40  Content دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دیدار فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان از پادگان تکاور 58 ذوالفقار درجزین به مناسبت روز ارتش - نظامی به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر ، فاضلی (فرماندار) به اتفاق اعضای شورای تامین شهرستان در روز 29 فروردین همزمان با سالروز ارتش جمهوری اسلام