You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

دوشنبه, 29 شهریور 1400

شهمیرزاد
Content آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری عزیز صفایی دبیر ستاد نوروزی شهرستان مهدیشهر اعلام کرد شهرستان مهدیشهر با توجه به امتیازات ویژه شهرستان و ارتباط با استان های همجوار سمنان و مازندران و سه راهی فولاد محله به سمت
Content آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری عزیز صفایی دبیر ستاد نوروزی شهرستان مهدیشهر اعلام کرد شهرستان مهدیشهر با توجه به امتیازات ویژه شهرستان و ارتباط با استان های همجوار سمنان و مازندران و سه راهی فولاد محله به سمت
Content آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری عزیز صفایی دبیر ستاد نوروزی شهرستان مهدیشهر اعلام کرد شهرستان مهدیشهر با توجه به امتیازات ویژه شهرستان و ارتباط با استان های همجوار سمنان و مازندران و سه راهی فولاد محله به سمت
Content آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری عزیز صفایی دبیر ستاد نوروزی شهرستان مهدیشهر اعلام کرد شهرستان مهدیشهر با توجه به امتیازات ویژه شهرستان و ارتباط با استان های همجوار سمنان و مازندران و سه راهی فولاد محله به سمت
Content آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آمادگی شهرستان مهدیشهر برای پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی - گردشگری عزیز صفایی دبیر ستاد نوروزی شهرستان مهدیشهر اعلام کرد شهرستان مهدیشهر با توجه به امتیازات ویژه شهرستان و ارتباط با استان های همجوار سمنان و مازندران و سه راهی فولاد محله به سمت
Content انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در شهر شهميرزاد از توابع شهرستان مهديشهر مستقر خواهد شد. در راستای تمرکز زدایی از پایتخت ، معاونت دانشجويي وزارت علوم ،
Content انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در شهر شهميرزاد از توابع شهرستان مهديشهر مستقر خواهد شد. در راستای تمرکز زدایی از پایتخت ، معاونت دانشجويي وزارت علوم ،
Content انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در شهر شهميرزاد از توابع شهرستان مهديشهر مستقر خواهد شد. در راستای تمرکز زدایی از پایتخت ، معاونت دانشجويي وزارت علوم ،
Content انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به شهرستان مهدیشهر - شهمیرزاد معاونت دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در شهر شهميرزاد از توابع شهرستان مهديشهر مستقر خواهد شد. در راستای تمرکز زدایی از پایتخت ، معاونت دانشجويي وزارت علوم ،
10  Content اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد به منظور پویایی و بالندگی و تقویت توسعه پایدار و تحقق مدیریت شهری شوراها اولین همایش و هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر برگزار میشود. ا
11  Content اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد به منظور پویایی و بالندگی و تقویت توسعه پایدار و تحقق مدیریت شهری شوراها اولین همایش و هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر برگزار میشود. ا
12  Content اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد به منظور پویایی و بالندگی و تقویت توسعه پایدار و تحقق مدیریت شهری شوراها اولین همایش و هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر برگزار میشود. ا
13  Content اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد - سنگسر . آی آر     Show / Hide
اولین همایش هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر در شهمیرزاد برگزار می گردد - شهمیرزاد به منظور پویایی و بالندگی و تقویت توسعه پایدار و تحقق مدیریت شهری شوراها اولین همایش و هم اندیشی شوراهای شهری و روستایی شهرستان مهدیشهر برگزار میشود. ا
14  Content دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - - سنگسر . آی آر     Show / Hide
13 حفار غيرمجاز در اين استان دستگير شده‌اند.
15  Content دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري استان سمنان از دستگيري سه حفار غيرمجاز در شیرقلعه شهمیرزاد خبر داد . کاشیان گفت اين حفاران هنگام انجام حفاري غيرمجاز روز گذشته در شيرقلعه شهميرزاد توسط ماموران كلانتر
16  Content دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري استان سمنان از دستگيري سه حفار غيرمجاز در شیرقلعه شهمیرزاد خبر داد . کاشیان گفت اين حفاران هنگام انجام حفاري غيرمجاز روز گذشته در شيرقلعه شهميرزاد توسط ماموران كلانتر
17  Content دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري استان سمنان از دستگيري سه حفار غيرمجاز در شیرقلعه شهمیرزاد خبر داد . کاشیان گفت اين حفاران هنگام انجام حفاري غيرمجاز روز گذشته در شيرقلعه شهميرزاد توسط ماموران كلانتر
18  Content دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري استان سمنان از دستگيري سه حفار غيرمجاز در شیرقلعه شهمیرزاد خبر داد . کاشیان گفت اين حفاران هنگام انجام حفاري غيرمجاز روز گذشته در شيرقلعه شهميرزاد توسط ماموران كلانتر
19  Content دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دستگیری حفاران غیر مجاز شیرقلعه شهمیرزاد - حوادث رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري استان سمنان از دستگيري سه حفار غيرمجاز در شیرقلعه شهمیرزاد خبر داد . کاشیان گفت اين حفاران هنگام انجام حفاري غيرمجاز روز گذشته در شيرقلعه شهميرزاد توسط ماموران كلانتر
20  Content دیدار فرهنگیان شهرستان مهدی شهر با امامان جمعه مهدی شهر و شهمیرزاد - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دیدار فرهنگیان شهرستان مهدی شهر با امامان جمعه مهدی شهر و شهمیرزاد - فرهنگی به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ، در سالروز شهادت استاد فرزانه علامه شهید مرتضی مطهری و آغاز هفته ی معلم اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم ، معلمین نمونه استانی