You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401

علمی
Content افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی 2 رشته جدید شامل کاردانی مددکاری اجتماعی و تربیت مربی معلولین ذهنی به رشته دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افزوده شد. این رشته ها به صورت دوره های ترمی بوده و زمان آزمون آن 14 ا
Content افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی 2 رشته جدید شامل کاردانی مددکاری اجتماعی و تربیت مربی معلولین ذهنی به رشته دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افزوده شد. این رشته ها به صورت دوره های ترمی بوده و زمان آزمون آن 14 ا
Content افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی 2 رشته جدید شامل کاردانی مددکاری اجتماعی و تربیت مربی معلولین ذهنی به رشته دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افزوده شد. این رشته ها به صورت دوره های ترمی بوده و زمان آزمون آن 14 ا
Content افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی 2 رشته جدید شامل کاردانی مددکاری اجتماعی و تربیت مربی معلولین ذهنی به رشته دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افزوده شد. این رشته ها به صورت دوره های ترمی بوده و زمان آزمون آن 14 ا
Content افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
افزایش 2 رشته جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر - علمی 2 رشته جدید شامل کاردانی مددکاری اجتماعی و تربیت مربی معلولین ذهنی به رشته دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افزوده شد. این رشته ها به صورت دوره های ترمی بوده و زمان آزمون آن 14 ا
Content تست - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تست - علمی وب سايت سنطسري ه
Content تست - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تست - علمی وب سايت سنطسري ه
Content تست - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تست - علمی وب سايت سنطسري ه
Content تست - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تست - علمی وب سايت سنطسري ه
10  Content جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. فرهنگی جلسه شورای شهر مهدیشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد.
11  Content جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. فرهنگی جلسه شورای شهر مهدیشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد.
12  Content جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. فرهنگی جلسه شورای شهر مهدیشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد.
13  Content جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
جلسه شورای شهر مهدییشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد. فرهنگی جلسه شورای شهر مهدیشهر با اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر تشکیل شد.
14  Content مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. فرهنگی این مرکز در اولین سال فعالیت خود با پذیرش 90 نفر دانشجو در رشته آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی شروع به کار کرد.
15  Content مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. فرهنگی این مرکز در اولین سال فعالیت خود با پذیرش 90 نفر دانشجو در رشته آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی شروع به کار کرد.
16  Content مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. فرهنگی این مرکز در اولین سال فعالیت خود با پذیرش 90 نفر دانشجو در رشته آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی شروع به کار کرد.
17  Content مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. فرهنگی این مرکز در اولین سال فعالیت خود با پذیرش 90 نفر دانشجو در رشته آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی شروع به کار کرد.
18  Content مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی مهدیشهر افتتاح شد. فرهنگی این مرکز در اولین سال فعالیت خود با پذیرش 90 نفر دانشجو در رشته آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی شروع به کار کرد.
19  Content نشست علمی با حضور حضرت ایت الله حائری شیرازی در مهدیشهر برگزار می گردد - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
نشست علمی با حضور حضرت ایت الله حائری شیرازی در مهدیشهر برگزار می گردد - فرهنگی سنگسر. آی آر در آستانه هفته معلم و شهادت استاد مطهری نشست علمی با موضوع ولایت و نقش تربیتی آن در جهان امروز با حضور حضرت آیت الله حائری شیرازی ،جمعه 10 اردیبهشت ماه ساعت
20  Content نشست علمی با حضور حضرت ایت الله حائری شیرازی در مهدیشهر برگزار می گردد - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
نشست علمی با حضور حضرت ایت الله حائری شیرازی در مهدیشهر برگزار می گردد - فرهنگی سنگسر. آی آر در آستانه هفته معلم و شهادت استاد مطهری نشست علمی با موضوع ولایت و نقش تربیتی آن در جهان امروز با حضور حضرت آیت الله حائری شیرازی ،جمعه 10 اردیبهشت ماه ساعت