You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

سه شنبه, 12 فروردين 1399

مدرسه
Content آموزشگاه مهندس علی سعد الدین (2) - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آموزشگاه مهندس علی سعد الدین (2) - اخبار سنگسر . آی آر در محل ساختمان سابق مدرسه پسرانه بیست و دو بهمن و دخترانه نرجس واقع در خیابان صاحب الزمان جنب فضای سبز به همت خیر مدرسه ساز آموزشگاهی با نام مهندس علی سعد الدین (شعبه دو) دایر گردیده است که فعالیت ا
Content آموزشگاه مهندس علی سعد الدین (2) - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آموزشگاه مهندس علی سعد الدین (2) - اخبار سنگسر . آی آر در محل ساختمان سابق مدرسه پسرانه بیست و دو بهمن و دخترانه نرجس واقع در خیابان صاحب الزمان جنب فضای سبز به همت خیر مدرسه ساز آموزشگاهی با نام مهندس علی سعد الدین (شعبه دو) دایر گردیده است که فعالیت ا
Content آموزشگاه مهندس علی سعد الدین (2) - اخبار سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
آموزشگاه مهندس علی سعد الدین (2) - اخبار سنگسر . آی آر در محل ساختمان سابق مدرسه پسرانه بیست و دو بهمن و دخترانه نرجس واقع در خیابان صاحب الزمان جنب فضای سبز به همت خیر مدرسه ساز آموزشگاهی با نام مهندس علی سعد الدین (شعبه دو) دایر گردیده است که فعالیت ا
Content خیرین مدرسه ساز در انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - سنگسر . آی آر     Show / Hide
خیرین مدرسه ساز در انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز در تاریخ 88/2/13 در دفتر انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز طی دعوت قبلی جمعی از مسئولین و خیرین مدرسه ساز استان سمنان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و انجمن مهدیشهری ها نیز آمادگی هم
Content خیرین مدرسه ساز در انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - سنگسر . آی آر     Show / Hide
خیرین مدرسه ساز در انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز در تاریخ 88/2/13 در دفتر انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز طی دعوت قبلی جمعی از مسئولین و خیرین مدرسه ساز استان سمنان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و انجمن مهدیشهری ها نیز آمادگی هم
Content خیرین مدرسه ساز در انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - سنگسر . آی آر     Show / Hide
خیرین مدرسه ساز در انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز - انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز در تاریخ 88/2/13 در دفتر انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز طی دعوت قبلی جمعی از مسئولین و خیرین مدرسه ساز استان سمنان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و انجمن مهدیشهری ها نیز آمادگی هم
Content دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی در چهارمین روز از هفته بسیج دانش آموزی واحدهای مقاومت بسیج امیدان مدرسه ابتدایی دخترانه زینبیه و پسرانه شهید فهمیده مهدیشهربا حضور سرهنگ ناصر بینش فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهرو طاهر زاده مدیر آموزش و پ
Content دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی در چهارمین روز از هفته بسیج دانش آموزی واحدهای مقاومت بسیج امیدان مدرسه ابتدایی دخترانه زینبیه و پسرانه شهید فهمیده مهدیشهربا حضور سرهنگ ناصر بینش فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهرو طاهر زاده مدیر آموزش و پ
Content دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی در چهارمین روز از هفته بسیج دانش آموزی واحدهای مقاومت بسیج امیدان مدرسه ابتدایی دخترانه زینبیه و پسرانه شهید فهمیده مهدیشهربا حضور سرهنگ ناصر بینش فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهرو طاهر زاده مدیر آموزش و پ
10  Content دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
دو واحد مقاومت امیدان در مهدیشهر افتتاح شد - نظامی در چهارمین روز از هفته بسیج دانش آموزی واحدهای مقاومت بسیج امیدان مدرسه ابتدایی دخترانه زینبیه و پسرانه شهید فهمیده مهدیشهربا حضور سرهنگ ناصر بینش فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهرو طاهر زاده مدیر آموزش و پ
11  Content مصاحبه با مهندس علی سعدالدین خیر مدرسه ساز مهدیشهری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصاحبه با مهندس علی سعدالدین خیر مدرسه ساز مهدیشهری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر عکس و مصاحبه توسط سرکار خانم مختاری مهندس علی سعدالدین در سال 1325 در مهدیشهر متولد شد و هم اکنون در تهران سکونت دارند و دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند .
12  Content مصاحبه با مهندس علی سعدالدین خیر مدرسه ساز مهدیشهری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصاحبه با مهندس علی سعدالدین خیر مدرسه ساز مهدیشهری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر عکس و مصاحبه توسط سرکار خانم مختاری مهندس علی سعدالدین در سال 1325 در مهدیشهر متولد شد و هم اکنون در تهران سکونت دارند و دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند .
13  Content مصاحبه با مهندس علی سعدالدین خیر مدرسه ساز مهدیشهری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
مصاحبه با مهندس علی سعدالدین خیر مدرسه ساز مهدیشهری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر عکس و مصاحبه توسط سرکار خانم مختاری مهندس علی سعدالدین در سال 1325 در مهدیشهر متولد شد و هم اکنون در تهران سکونت دارند و دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشند .
14  Content نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدارس شهرستان مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدارس شهرستان مهدیشهر - علمی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ،طاهری معاون فرماندار مهدیشهر ،متحدین عضو شورای شهر مهدیشهر و برخی از مسئولین آموزش و پرورش زنگ پیون
15  Content نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدارس شهرستان مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدارس شهرستان مهدیشهر - علمی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ،طاهری معاون فرماندار مهدیشهر ،متحدین عضو شورای شهر مهدیشهر و برخی از مسئولین آموزش و پرورش زنگ پیون
16  Content نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدارس شهرستان مهدیشهر - علمی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدارس شهرستان مهدیشهر - علمی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ،طاهری معاون فرماندار مهدیشهر ،متحدین عضو شورای شهر مهدیشهر و برخی از مسئولین آموزش و پرورش زنگ پیون
17  Content همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . مذهبی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، همایش پیاده روی طلاب و مراسم شبی با خاطره در مدرسه علمیه ولی عصر (عج) مهدیشهر برگزار شد.
18  Content همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . مذهبی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، همایش پیاده روی طلاب و مراسم شبی با خاطره در مدرسه علمیه ولی عصر (عج) مهدیشهر برگزار شد.
19  Content همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . مذهبی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، همایش پیاده روی طلاب و مراسم شبی با خاطره در مدرسه علمیه ولی عصر (عج) مهدیشهر برگزار شد.
20  Content همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
همایش پیاده روی طلاب حوزه علمیه مهدیشهر برگزار شد . مذهبی به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، همایش پیاده روی طلاب و مراسم شبی با خاطره در مدرسه علمیه ولی عصر (عج) مهدیشهر برگزار شد.