You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

جمعه, 02 آبان 1399

خون چشمه سنگسر

ایمیل پرینت PDF

 

به طوری که نوشته اند: سنگسر در قدیم از دو ده تشکیل یافته بود که ده بالا را «ژَرنده» و ده پایین را «پایین ده» می گفتند که «چالا» جزئی از پایین ده بود و مردم آن را «چالژ» یعنی اهل چالا می گفتند. این دو ده در دامنه قلعه واقع بود در اطراف هر یک از این دو ده حصاری مرتفع بود که محله «پشین بَر» به معنی «درب آخر» از دروازه هایی از حصارر پایین حکایت دارد که همان جا پیش از احداث خیابان های سال های اخیر فضای محصور بود که در آن کشت می کردند و آن را «پشین برزاوه» یعنی فضای محصور «پَشین بر» می گفتند. به هر حال رسم چنان بود که شب هنگام مردم به درون حصار دامنه قلعه ها می رفتند که از تهاجم دزدان و غارتگران محفوظ باشند. پس از آنکه سنگسر گسترش یافت دیوار خانه ها را چون دیوار حصارها حتی الامکان بلند می ساختند و این رسم تا این اواخر برقرار بود.از اواسط دوره صفویه تا اواخر دوره قاجاریه گهگاه ترکمان به حدود سنگسر می آمدند و پنهان می شدند اگر مردم بی دفاع می رسیدند یا گله گوسفندی می یافتند آن ها را با خود می بردند. از جمله می گویند زنی نیمه شبی به تصور اینکه سحرگاه است بادیه آب بر سرگرفته برای آوردن آب از نادر چشمه از منزل خارج شد و به سوی چشمه رفت و ناگهان خود را با گروهی مواجه دید از ترس به درون چشمه رفت و به داخل نقبی به طول تقریبی 2 گز که آب از آن می جوشید پناه برد.

ترکمانان کوشیدند او را بیرون کشیدند میسر نگردید. سپس با نیزه آنقدر به داخل نقب زدند که آب خون آلود شد. عاقبت چون از به چنگ آوردن آن زن نومید گشتند و سپیده دمیده فرار کردند. بامداد که مردم برای بردن آب بدان جا رفتند آب چشمه را به رنگ خون دیدند. با مختصر کوششی خود را با جسد خون آلود آن زن روبرو دیدند و دانستند چه واقعه ای اتفاق افتاده است.

 

Tags: در, از, به, با, که, این, آن, سنگسر, می, را, آب, بود, خون, ده, چشمه

Share:Ask!BlinkBits!Blinklist!Blogmarks!BlogRolling!Cannotea!Del.icio.us!Digg!Diigo!DZone!Free and Open Source Software NewsFacebook!Fark!Faves!FeedMeLinks!Furl! GodSurfer!Google!linkaGoGo!Live!Ma.gnolia!Maple!Mister-Wong!Mixx!MyLinkVault!MySpace!Netscape!Netvouz!Newsvine!RawSugar!Reddit!ShoutWire!Simpy!Slashdot!Smarking!
Spurl!Squidoo!StumbleUpon!Swik!Tailrank!Technorati!Wists!

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن