You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

جمعه, 26 مهر 1398

هزار
Content 500 هکتار از اراضی مهدیشهر زیر کشت گندم قرار گرفت - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
500 هکتار از اراضی مهدیشهر زیر کشت گندم قرار گرفت - گوناگون نبی الله رجبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت در سال زراعی جاری 31 هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت آبی و هفت هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت دیم گندم کاشته می شود که 23 هزار و 500 هکت
Content 500 هکتار از اراضی مهدیشهر زیر کشت گندم قرار گرفت - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
500 هکتار از اراضی مهدیشهر زیر کشت گندم قرار گرفت - گوناگون نبی الله رجبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت در سال زراعی جاری 31 هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت آبی و هفت هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت دیم گندم کاشته می شود که 23 هزار و 500 هکت
Content 500 هکتار از اراضی مهدیشهر زیر کشت گندم قرار گرفت - گوناگون - سنگسر . آی آر     Show / Hide
500 هکتار از اراضی مهدیشهر زیر کشت گندم قرار گرفت - گوناگون نبی الله رجبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت در سال زراعی جاری 31 هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت آبی و هفت هزار و 500 هکتار از اراضی به صورت دیم گندم کاشته می شود که 23 هزار و 500 هکت
Content استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی استاندار سمنان ،به همراه فرماندار شهرستان مهديشهر، مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد توليد سيم و كابل و قطعات پرسي بدنه خودرو
Content استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی استاندار سمنان ،به همراه فرماندار شهرستان مهديشهر، مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد توليد سيم و كابل و قطعات پرسي بدنه خودرو
Content استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی استاندار سمنان ،به همراه فرماندار شهرستان مهديشهر، مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد توليد سيم و كابل و قطعات پرسي بدنه خودرو
Content استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد صنعتي شهرستان مهديشهر بازدید نمودند - اقتصادی استاندار سمنان ،به همراه فرماندار شهرستان مهديشهر، مديران دستگاههاي اجرايي استان و شهرستان از دو واحد توليد سيم و كابل و قطعات پرسي بدنه خودرو
Content استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری سيد عباس دانايي افزود امسال يك هزار و 67 گردشگر خارجي به استان سمنان سفر كردند در حالي كه سال گذشته این رقم 982 نفر بود . وي با بيان اينكه امسال 82 هزار و 373 نفر مهمان داخلي به ا
Content استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری سيد عباس دانايي افزود امسال يك هزار و 67 گردشگر خارجي به استان سمنان سفر كردند در حالي كه سال گذشته این رقم 982 نفر بود . وي با بيان اينكه امسال 82 هزار و 373 نفر مهمان داخلي به ا
10  Content استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری سيد عباس دانايي افزود امسال يك هزار و 67 گردشگر خارجي به استان سمنان سفر كردند در حالي كه سال گذشته این رقم 982 نفر بود . وي با بيان اينكه امسال 82 هزار و 373 نفر مهمان داخلي به ا
11  Content استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
استقرار پايگاه های اطلاع ‌رساني مسافران نوروزی در شهرستان مهديشهر - گردشگری سيد عباس دانايي افزود امسال يك هزار و 67 گردشگر خارجي به استان سمنان سفر كردند در حالي كه سال گذشته این رقم 982 نفر بود . وي با بيان اينكه امسال 82 هزار و 373 نفر مهمان داخلي به ا
12  Content تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری - اقتصادی با پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر مهدیشهر در جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی غنچه انگوری قیمت واگذاری زمین از مبلغ صدوبیست هزار ریال به سی و هفت هزار ریال کاهش
13  Content تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری - اقتصادی با پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر مهدیشهر در جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی غنچه انگوری قیمت واگذاری زمین از مبلغ صدوبیست هزار ریال به سی و هفت هزار ریال کاهش
14  Content تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری - اقتصادی با پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر مهدیشهر در جهت تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی غنچه انگوری قیمت واگذاری زمین از مبلغ صدوبیست هزار ریال به سی و هفت هزار ریال کاهش
15  Content توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی خبرگزاري فارس رئيس سازمان بازرگاني استان سمنان از توزيع روزانه 55 تن شير يارانه‌اي در استان خبر داد. اكبر طالب‌پور اظهار داشت اين سهميه توسط پنج شركت طرف قرارداد توليد و توزيع مي‌شود.
16  Content توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی خبرگزاري فارس رئيس سازمان بازرگاني استان سمنان از توزيع روزانه 55 تن شير يارانه‌اي در استان خبر داد. اكبر طالب‌پور اظهار داشت اين سهميه توسط پنج شركت طرف قرارداد توليد و توزيع مي‌شود.
17  Content توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی خبرگزاري فارس رئيس سازمان بازرگاني استان سمنان از توزيع روزانه 55 تن شير يارانه‌اي در استان خبر داد. اكبر طالب‌پور اظهار داشت اين سهميه توسط پنج شركت طرف قرارداد توليد و توزيع مي‌شود.
18  Content توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی خبرگزاري فارس رئيس سازمان بازرگاني استان سمنان از توزيع روزانه 55 تن شير يارانه‌اي در استان خبر داد. اكبر طالب‌پور اظهار داشت اين سهميه توسط پنج شركت طرف قرارداد توليد و توزيع مي‌شود.
19  Content توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
توزیع روزانه 4هزار کیلوگرم شیر یارانه ای در شهرستان مهدیشهر - اقتصادی خبرگزاري فارس رئيس سازمان بازرگاني استان سمنان از توزيع روزانه 55 تن شير يارانه‌اي در استان خبر داد. اكبر طالب‌پور اظهار داشت اين سهميه توسط پنج شركت طرف قرارداد توليد و توزيع مي‌شود.
20  Content تولید بیش از 51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - استخدام و کاریابی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
51 هزار كيلوگرم عسل در شهرستان مهدیشهر - استخدام و کاریابی      مدير امور طيور سازمان كشاورزي استان سمنان از رشد 40 درصدي توليد عسل در استان سمنان خبر داد. 217 هزارو 23 كيلوگرم عسل از 36 هزارو 343 كلني زنيور عسل استان سمنان برداشت شده است كه اين ميزان درم