You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

دوشنبه, 10 آذر 1399

که
881  Content چگونگی تهیه ماست - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
چگونگی تهیه ماست - مقالات مربوط به سنگسر شیر صاف شده را درون دیگ های بزرگی به نام لیوک میریزند و بر روی آتش میگذارند . این شیر در اثر داغ شدن کف میکند ، یک نفر مرتب شیر را هم میزند .
882  Content چگونگی تهیه ماست - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
چگونگی تهیه ماست - مقالات مربوط به سنگسر شیر صاف شده را درون دیگ های بزرگی به نام لیوک میریزند و بر روی آتش میگذارند . این شیر در اثر داغ شدن کف میکند ، یک نفر مرتب شیر را هم میزند .
883  Content چگونگی تهیه ماست - مقالات مربوط به سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
چگونگی تهیه ماست - مقالات مربوط به سنگسر شیر صاف شده را درون دیگ های بزرگی به نام لیوک میریزند و بر روی آتش میگذارند . این شیر در اثر داغ شدن کف میکند ، یک نفر مرتب شیر را هم میزند .
884  Content کاروان راهيان نور از مهديشهر عازم جنوب کشور شدند - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کاروان راهيان نور از مهديشهر عازم جنوب کشور شدند - مذهبی در اين کاروان بيش از 170 نفر از قشرهاي مختلف مردم حضور دارند که در مدت شش روز اقامت در جنوب کشور از مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس نظير خرمشهر، اروند کنار، سوسنگرد، دهلاويه، فکه و . بازديد و با شهداي
885  Content کاروان راهيان نور از مهديشهر عازم جنوب کشور شدند - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کاروان راهيان نور از مهديشهر عازم جنوب کشور شدند - مذهبی در اين کاروان بيش از 170 نفر از قشرهاي مختلف مردم حضور دارند که در مدت شش روز اقامت در جنوب کشور از مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس نظير خرمشهر، اروند کنار، سوسنگرد، دهلاويه، فکه و . بازديد و با شهداي
886  Content کاروان راهيان نور از مهديشهر عازم جنوب کشور شدند - مذهبی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کاروان راهيان نور از مهديشهر عازم جنوب کشور شدند - مذهبی در اين کاروان بيش از 170 نفر از قشرهاي مختلف مردم حضور دارند که در مدت شش روز اقامت در جنوب کشور از مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس نظير خرمشهر، اروند کنار، سوسنگرد، دهلاويه، فکه و . بازديد و با شهداي
887  Content کاش قدم رنجه می نمود - وبلاگ سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کاش قدم رنجه می نمود - وبلاگ سنگسر . آی آر بار دیگر رئیس جمهور محبوب کشورمان استان ما را مزین به قدوم خود نموده و افتخار میزبانی دیگری را نصیب مردم این استان نمودند.
888  Content کاش قدم رنجه می نمود - وبلاگ سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کاش قدم رنجه می نمود - وبلاگ سنگسر . آی آر بار دیگر رئیس جمهور محبوب کشورمان استان ما را مزین به قدوم خود نموده و افتخار میزبانی دیگری را نصیب مردم این استان نمودند.
889  Content کاش قدم رنجه می نمود - وبلاگ سنگسر . آی آر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کاش قدم رنجه می نمود - وبلاگ سنگسر . آی آر بار دیگر رئیس جمهور محبوب کشورمان استان ما را مزین به قدوم خود نموده و افتخار میزبانی دیگری را نصیب مردم این استان نمودند.
890  Content کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی ذوالفقار شهميرزادي ، رئيس کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهديشهر در جمع خبرنگاران افزود در ماه مبارک رمضان سال جاري42 نفر از ايتام تحت حمايت 38 نفر حامي قرار گرفتند که
891  Content کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی ذوالفقار شهميرزادي ، رئيس کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهديشهر در جمع خبرنگاران افزود در ماه مبارک رمضان سال جاري42 نفر از ايتام تحت حمايت 38 نفر حامي قرار گرفتند که
892  Content کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی ذوالفقار شهميرزادي ، رئيس کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهديشهر در جمع خبرنگاران افزود در ماه مبارک رمضان سال جاري42 نفر از ايتام تحت حمايت 38 نفر حامي قرار گرفتند که
893  Content کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته امداد شهرستان مهدیشهر بیش از 900 خانواده را تحت پوشش دارد - اجتماعی ذوالفقار شهميرزادي ، رئيس کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهديشهر در جمع خبرنگاران افزود در ماه مبارک رمضان سال جاري42 نفر از ايتام تحت حمايت 38 نفر حامي قرار گرفتند که
894  Content کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر در سال88 به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران،شهرداران،روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرماند
895  Content کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر در سال88 به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران،شهرداران،روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرماند
896  Content کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر در سال88 به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران،شهرداران،روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرماند
897  Content کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر در سال88 به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران،شهرداران،روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرماند
898  Content کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر تشکیل جلسه داد - فرمانداری شهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهدیشهر دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر در سال88 به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران،شهرداران،روسای دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرماند
899  Content کواکبیان همه باید در جهت پیشرفت شهرستان مهدیشهر تلاش کنند . - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کواکبیان همه باید در جهت پیشرفت شهرستان مهدیشهر تلاش کنند . سیاسی نماينده مردم شهرستان هاي سمنان و مهديشهر در مجلس شوراي اسلامي شکل گيري و اساس بنياد توسعه را به عنوان اتاق فکري براي مسوولان استان و شهرستان اعلام کرد و گفت با شکل گيري بنياد ، بسياري
900  Content کواکبیان همه باید در جهت پیشرفت شهرستان مهدیشهر تلاش کنند . - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
کواکبیان همه باید در جهت پیشرفت شهرستان مهدیشهر تلاش کنند . سیاسی نماينده مردم شهرستان هاي سمنان و مهديشهر در مجلس شوراي اسلامي شکل گيري و اساس بنياد توسعه را به عنوان اتاق فکري براي مسوولان استان و شهرستان اعلام کرد و گفت با شکل گيري بنياد ، بسياري